Last Minute - Hotel Jasmín - Krkonoše

Pakiety

Romantyczny weekend w Karkonoszach

Pobyt dla osób powyżej 50 lat

Ogłoszenie administracji

Kasacja pobytu, opłata kasacji

Klient może skasować rezerwację kiedykolwiek przed rozpoczęciem pobytu. Kasacji pobytu powinien dokonać na piśmie za pomocą e-mailu lub faxu. Terminem kasacji jest dzień otrzymania wiadomości przez recepcję hotela.

Wysokości opłat związanych z kasacją pobytu:

31 dni lub dłużej przed zapoczęciem usług 10 % ogólnej ceny usług
30 - 21 dni przed zapoczęciem usług 30 % ogólnej ceny usług
20 - 14 dni przed zapoczęciem usług 40 % ogólnej ceny usług
13 - 07 dni przed zapoczęciem usług 50 % ogólnej ceny usług
po 6. dniu przed zapoczęciem usług 75 % ogólnej ceny usług
Klient nieprzyjechał
lub skasował pobyt po jego rozpoczęciu
100 % ogólnej ceny usług

Wysokości opłat związanych z kasacją pobytów grupowych (ponad 20 osób):

31 dni lub dłużej przed zapoczęciem usług 10 % ogólnej ceny usług
30 - 21 dni przed zapoczęciem usług 30 % ogólnej ceny usług
20 - 15 dni przed zapoczęciem usług 40 % ogólnej ceny usług
14 - 08 dni przed zapoczęciem usług 60 % ogólnej ceny usług
po 7. dniu przed zapoczęciem usług 100 % ogólnej ceny usług

Hotel Jasmín*** nie będzie wymagać opłaty kasacji od klientów którzy niemogą wykorzystać zamówionych usług z następujących przyczyn: zgon w rodzinie, hospitalizacja klienta lub członka jego rodziny, poważna choroba, rozkaz moblilzacyjny, kłeska żywiołowa. Przyczyny te klient powinien oświadczyć w ciągu 3 dni od ich powstania. Odpowiedni dokument powinien dostarczyć recepcji hotela.

01.07.2007 - Vitkovice w Karkonoszach
Václav Toman
Hotel Jasmin ***